Recycling Bottles

Η εταιρεία μας


Environmentally Friendly Services For a Cleaner Planet

Η εταιρεία Go Green Recycling,ιδρύθηκε το 2015 στο νησί της Σκοπέλου.

Σκοπός μας είναι η μείωση της ρύπανσης και η ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων,πάντα με φιλική επεξεργασία προς το περιβάλλον.

Τι είναι η ανακύκλωση 

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία επεξεργασίας και μετατροπής των βλαβερών υλικών,σε λιγότερο ή καθόλου βλαβερά για το περιβάλλον.Αποτελεί τη βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων.

Οφέλη

Μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων,μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,με αποτέλεσμα τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Ανακυκλώσιμα υλικά

Ανακυκλώσιμα υλικά είναι τα οικιακά,δημοτικά απορρίμματα,απόβλητα απο βιομηχανίες,επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού,υπεραγορές.

Η εταιρεία μας διαθέτει τη τεχνογνωσία και το δίκτυο της συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Βοηθήστε μας με τη συμμετοχή σας να διατηρήσουμε το περιβάλλον και το τόπο μας καθαρό.

 • Κάδοι ανακύκλωσης για πλαστικό και χαρτί έχουν τοποθετηθεί στο νησί της Σκοπέλου από το Δήμο.ABOUT US​

Go Green Recycling was founded in 2015 on the island of Skopelos. Our goal is to reduce pollution and reduce the volume of waste, always friendly to the environment.

What is recycling?

Waste recycling is the process of processing and converting harmful materials to less or no harmful to the environment. It is the basic concept of modern waste management.

Benefits

Reduce consumption of raw materials and energy resources, reduce greenhouse gas emissions, resulting in environmental protection and improved living conditions.   

Recyclable materials

Recyclable materials are household, municipal waste, industrial waste, catering and tourism, supermarkets. Our company has the know-how and network of collecting and transporting recyclable waste.

Help us with your participation to keep the environment and our place clean.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΠΕΤΑΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 • Μπλε κάδοι με κόκκινο καπάκι:

          πλαστικό,αλουμίνιο,συσκευασίες


 • Μπλε κάδοι με κίτρινο καπάκι:

        χαρτί,χαρτόνι(συσκευσίες)

 • Μπλέ  κώδωνες

            Γυαλί

 • Πράσινοι κάδοι

              Οργανικά απόβλητα

 • Παρακαλούμε να σπάτε τις συσκευασίες απο χαρτόνι για εξοικονόμηση χώρου στους κάδους.

PLEASE DO NOT THROW ORGANIC WASTE IN THE RECYCLING BINS


 • Blue bins with red lid:

          plastic, aluminum,


 • Blue bins with a yellow lid:

           paper, cardboard

 • Blue bins

            Glass

 • Green  bins

           organic waste​

 • Please break the cardboard packaging to save space in the bins.

DSC_0012.jpg


Υλικά που ανακυκλώνουμε

Accepted Materials

Ανακυκλώνουμε :

πλαστικό,γυαλί,χαρτί,χαρτόνι,σίδηρο,μέταλλα,ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια,απόβλητα συσκευασίας .

Recyclable Materials :

plastic, glass,paper,cardboard,steel,metal, electrical and electronic appliances, used cooking oils, packaging waste and much more.


Η εταιρεία μας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 08.00 π.μ εως τις 16.00 μ.μ 

Η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών

γίνεται απο το Δήμο Σκοπέλου.

 • Για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές η αποκομιδή γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 24240 24884,.


At Go Green Recycling all of your recycling needs are made easy. Whether you want to deposit materials ranging from metals, paper, electronics and plastics — you name it, we do it! From cardboard boxes to plastic bottles, our state-of-the-art facilities are prepared to handle large volumes on a daily basis. Have questions about separating your materials, or not sure if we accept a specific type of material? Our professional and knowledgeable staff is available on-site or by phone to assist with any questions. Get in touch today and see how we can help!

Operation days & hours

Monday to Friday 08.00a.m to 16.00p.m

tel.number 24240 24884

 • For electrical and electronic devices the collection is done by phone appointment.

 Recycling bins for plastic and paper have been placed on the island of Skopelos from the Municipality.

DSC_0004.jpg

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟ 2018


154 τόνοι παλαιού σιδήρου
24 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
24 τόνοι μετάλλων
75 τόνοι γυαλιού
24 τόνοι χαρτί και χαρτόνι
15 τόνοι πλαστικών
22 τόνοι χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων

2.jpg
Organic Vegetable Farm

EXPORTED RECYCLING MATERIALS IN 2018

154 tonnes of steel scrap
24 tonnes of electrical and electronic appliances
24 tonnes of metal
75 tonnes of glass
24 tonnes of paper & cardboard
15 tonnes of plastic
22 tonnes of used cooking oil

Contact Us

Get in touch with www.gogreenrecycling.org to learn more about our recycling services and facilities.

Σκόπελος Μαγνησία,Ελλάδα 37003

2οχλμ Ε.Ο Σκοπέλου-Γλώσσας

Απέναντι απο βενζινάδικο ΕΛΙΝ


Skopelos Magnesia Greece 37003

2ο km P.R Skopelos-Glossa,on the road to Saint Riginos,οpposite Elin gass station

2424024884

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Thanks for submitting!