ΑΦΙΣΑ GO GREEN IKE (1)_page-0001.jpg

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Δράση «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Τhe enterprise Go Green Recycling with headquarters in the Region of Thessaly, was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “"Support micro and small enterprises affected by Covid19 in Thessaly “ under the framework of the Operational Program «Thessaly» 2014-2020. The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Thessaly in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the Covid-19 pandemic. Ιnvestment’s total budget is 3.500 (100% public expenditure). The Action is co-financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

DSC_0012.jpg


Υλικά που ανακυκλώνουμε

Accepted Materials

Ανακυκλώνουμε :

γυαλί,σίδηρο,μέταλλα,ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Recyclable Materials :

glass,steel,metal, electrical and electronic appliances, used cooking oils.

 

Η εταιρεία μας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 π.μ εως τις 16.00 μ.μ 

  • Για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές η αποκομιδή γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 24240 24884,.

 

At Go Green Recycling all of your recycling needs are made easy. Whether you want to deposit materials ranging from metals, paper, electronics and plastics — you name it, we do it! From cardboard boxes to plastic bottles, our state-of-the-art facilities are prepared to handle large volumes on a daily basis. Have questions about separating your materials, or not sure if we accept a specific type of material? Our professional and knowledgeable staff is available on-site or by phone to assist with any questions. Get in touch today and see how we can help!

Operation days & hours

Monday to Friday 09.00a.m to 16.00p.m

tel.number 24240 24884

  • For electrical and electronic devices the collection is done by phone appointment.

 

4.jpg

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟ 2018


154 τόνοι παλαιού σιδήρου
24 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
24 τόνοι μετάλλων
75 τόνοι γυαλιού
24 τόνοι χαρτί και χαρτόνι
15 τόνοι πλαστικών
22 τόνοι χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων

2.jpg
Organic Vegetable Farm

EXPORTED RECYCLING MATERIALS IN 2018

154 tonnes of steel scrap
24 tonnes of electrical and electronic appliances
24 tonnes of metal
75 tonnes of glass
24 tonnes of paper & cardboard
15 tonnes of plastic
22 tonnes of used cooking oil

Contact Us

Get in touch with www.gogreenrecycling.org to learn more about our recycling services and facilities.

Σκόπελος Μαγνησία,Ελλάδα 37003

2οχλμ Ε.Ο Σκοπέλου-Γλώσσας

Απέναντι απο βενζινάδικο ΕΛΙΝ


Skopelos Magnesia Greece 37003

2ο km P.R Skopelos-Glossa,on the road to Saint Riginos,οpposite Elin gass station

2424024884

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Thanks for submitting!